IPPB Recruitment 2024: ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં 54+ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી જાહેર, વાર્ષિક પગાર રૂપિયા 25,00,000 સુધી

IPPB Recruitment 2024

IPPB Recruitment 2024: ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં 54+ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી જાહેર થઈ ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. IPPB Recruitment 2024 | India Post Payments Bank … Read more