SSC CPO Recruitment 2024: કર્મચારી પસંદગી મંડળ દ્વારા 4187+ જગ્યાઓ પર નવી ભરતી જાહેર, પગાર ₹ 1,12,400 સુધી

SSC CPO Recruitment 2024

SSC CPO Recruitment 2024: કર્મચારી પસંદગી મંડળ દ્વારા 4187+ જગ્યાઓ પર નવી ભરતી જાહેર થઈ ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. SSC CPO Recruitment 2024 | કર્મચારી પસંદગી … Read more